Škola ájurvédy

http://www.ajurvedaskola.cz/

Naše cesta k ájurvédě

K ájurvédě jsme si našly cestu při našich nesčetných cestách do Indie,Indii navštěvujeme několikrát ročně již od roku 1989. Studovaly jsme u p. Pavla Hlôšky a p. Govinda Rajpoota (Dhanvantari-Praha) a na Manthra ájurvédské klinice v indickém Kovalamu (Dr. Dileep Kumar Viswanathan aj.). Ájurvédské aj. masáže v Dexter academy.Slovo ájurvéda je složeno z „ájur“ = život a „véda“ = vědění. Ájurvéda = doslova „věda o životě“.

V období po ukončení komunistické nadvlády do naší země dorazilo mnoho informací o různých směrech filozofie, náboženství i alternativní medicíny z východu. Jako jedny z posledních k nám dorazily znalosti o systému zvaném ájurvéda. Je mnohem méně známá než její mladší sestra, tradiční čínská medicína (TČM), ale to neznamená, že nám nemůže nic zajímavého nabídnout. Spíše naopak.

Co to vlastně ájurvéda je a čím se zabývá? Ájurvéda je věda o šťastném životě. Ayur znamená život, véda je věda. Nejedná se tudíž o indickou medicínu, jak se většina poloinfomovaných lidí domnívá. S medicínou však v některých částech velmi úzce souvisí, a tak bychom ji zjednodušeně jako medicinský systém mohli chápat. Součástí ájurvédy jsou zejména návody jak žít, abychom byli zdraví, šťastní a úspěšní. Proto zahrnuje v sobě mnoho oborů od zásad výživy, přes doporučení denního režimu a klinickou ájurvédu (léčení nemocí) až po doporučení pro zdravý sex.

Historie ájurvédy:

Historie ájurvédy mizí někde v dávnověku. První písemné záznamy o ájurvédě se objevují ve védách, nejstarších literárních památkách lidstva, zejména pak v Atharva-védě. Tyto památky jsou staré cca 3000 let, ale většina odborníků se shoduje, že se jedná jen o písemný zápis památek tradovaných dlouhou dobu ústně. Skutečný počátek ájurvédy proto nelze odhalit. Nejvýznačnější klasická ájurvédská díla pak byly napsány v prvním tisíciletí před naším letopočtem.

Ájurvéda poté významně ovlivnila při šíření buddhismu tradiční čínskou medicínu, egyptské lékařství a zejména (což se málo ví) staré řecké lékařství, které se stalo základem evropské medicíny a bylo praktikováno po celé Evropě minimálně do období renesance. Námitka, že je ájurvéda cizí systém nevhodný pro Evropany tedy neobstojí. Naopak ájurvéda je systém vycházející ze stejné tradice jako evropské myšlení, jen postupem času se tyto systémy rozešly. Předností ájurvédy oproti preferované čínské medicíně je její sepětí s duchovnem, praktičnost, relativní jednoduchost a vhodnost pro indoevropany. Číňané mají některé prokázané fyziologické odlišnosti, například neschopnost trávit mléčnou bílkovinu.

 Komplexní systém:

Ájurvéda je komplexní systém. Zahrnuje v sobě velmi praktický návod, jak žít, počínaje denním režimem, přes jídlo, sex, vylučování až po léčení běžných, ale i velmi vážných nemocí. Za tisíciletí jejího praktikování v různých společenských podmínkách došlo k mnoha objevům, které byly převedeny do mnoha praktických doporučení.

Jak ani nemůže u tak starého a košatého systému být jinak, ájurvéda se rozvrstvila na množství různých pojetí, která se mohou v detailech dost významně lišit. Je to dáno různými společenskými i zeměpisnými podmínkami, různým náboženským přesvědčením praktikujících a v neposlední řadě i různými povahami praktikujících osob. Neznamená to, že některé pojetí je správné a ostatní jsou chybná a bludná. To je příliš katolický pohled, ke kterému máme sklony, i když ho třeba kritizujeme. Ájurvéda je tolerantní. Jakýkoliv způsob vedoucí k cíly je správný. Vždyť takový je i život a ájurvéda je věda o životě.

Hlavní zásady ájurvédy:

1.      Ájurvéda je celostní systém. To znamená, že ájurvéda přednostně řeší celkovou rovnováhu organismu a teprve následně eventuelně řeší symptomy, například konkrétní nemoci. Výhodou tohoto principu je skutečné řešení problémů už u jejich příčiny, včetně psychických problémů. Nevýhodou je zdlouhavost takovýchto postupů a požadavky na sebekázeň klienta. Použití několika indických bylin není ájurvéda

2.      Ájurvéda usiluje o život v souladu s vlastní konstitucí, okolním prostředím, roční a denní dobou a přírodními zákony. Pro každého má individuální recept. Tento individuální přístup je její velikou výhodou, neboť každý jsme jiný a to, co je vhodné pro jednoho, může druhého vážně poškodit

3.      Hlavní zásady ájurvédy jsou poměrně jednoduché a každý si je může po krátkém seznámení osvojit. Jak se postupně seznamujeme s dalšími podrobnostmi, pochopitelně zjistíme, že se jedná o jednoduchost pouze zdánlivou. Pro počáteční proniknutí do zásad ájurvédy to je však velká výhoda

4.      Ájurvéda se snaží využívat zejména přírodní léčebné postupy. Tím minimalizuje jejich vedlejší účinky. Přednostně volí co nejšetrnější postupy, má ovšem ve svém arzenálu i postupy značně razantní

5.      Cílem ájurvédy není přežití za každou cenu. Ájurvéda si uvědomuje nezbytnost smrti a zaměřuje se spíše na kvalitu života. Tím se výrazně liší jak od evropské medicíny, tak od tradiční čínské medicíny.

(autor: Fakír. R.I.P.)PRAKTICKÉ INFORMACE:Každý absolvent naší školy získá CERTIFIKÁT o absolvování.

Pokud se chcete oboru výživového poradenství (ájurvédu apod. český živnostenský zákon bohužel doposud nezná – přestože je ájurvéda uznána jako léčebný systém Světovou zdravotnickou organizací WHO..) věnovat profesionálně, obor poradce pro výživu spadá do tzv. volných živností, což v praxi znamená, že pro vydání živnostenského listu po vás nikdo nepožaduje osvědčení o studiu výživového poradenství.  Systematické šíření ájurvédy v naší škole probíhá 9 let a formou externího studia 4 roky.Výuka probíhá vždy jeden víkend v měsíci pod vedením lektorů a lektorek z ČR i Indie, poslední víkend každého ročníku v červnu probíhá na Lipně ve vlastním penzionu s teoretickou a praktickou zkouškou, po níž získává absolvent certifikát o absolvování.Okruhy výuky v záložce OKRUHY VÝUKY http://www.ajurvedaskola.cz/okruhy-vyuky/